Členství v České asociaci kariérového poradenství, z. s.

V lednu letošního roku jsme se stali členy České asociace kariérového poradenství, z. s. Můžete se podívat na: www.cakp.cz.