ROK 2023

Díky finanční podpoře z programu Prevence kriminality 2023 Fondem Vysočiny a Městem Třebíč jsme v roce 2023 mohli realizovat besedy na středních školách s názvem „Už nejsme děti aneb život s občankou v kapse…“

V měsíci říjnu proběhl Týden sociálních služeb a my jsme měli možnost prezentovat služby OP Třebíč, OP Velké Meziříčí a OP Moravské Budějovice na několika akcích:

  • Veletrh sociálních služeb v Třebíči, kde měla vedoucí služby Petra Procházková i besedu k tématu řešení situace dlužníků
  • Informovaný senior ve Velkém Meziříčí
  • Setkání poskytovatelů sociálních služeb s veřejností 2023 v Moravských Budejovicích

V měsíci říjnu proběhl Den otevřených dveří v Občanské poradně Třebíč

V prosinci proběhla v Náměšti nad Oslavou akce Dobrodění a my jsme měli možnost prezentovat služby OP Náměšť nad Oslavou.

V průběhu roku byly realizovány besedy:

  • na téma řešení dluhové problematiky – v Azylovém domě pro muže v Třebíči, Domov pro dětský život Příložany, Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči, v Psychiatrické léčebně v Jemnici a ve Věznici Rapotice
  • na spotřebitelská témata – besedy pro seniory pořádané v Křižanově, Okříškách a v Senior Pointu v Třebíči

Organizovali jsme vzdělávání ve spolupráci s TUDYTAM na téma Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienty, kterého jsme se účastnili s Občanskou poradnou Portimo, Občanskou poradnou Havlíčkův Brod a pracovnicemi z organizace Střed, z.ú., Třebíč a města Třebíče.

 

 

Rok 2022

Realizace besed pro studenty I. a II. ročníků středních škol, s názvem Už nejsme děti, aneb život s občankou v kapse.

Realizace besed pro seniory.

Účast na odborném semináři na Kraji Vysočina. Téma: „Dluhové poradenství v občanských poradnách“ pořádaný občanskými poradnami v Kraji Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina.

Rok 2021

V roce 2021 jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb v Moravských Budějovicích, Mohelně a Třebíči.

Odborný seminář „Dluhy jinýma očima…“ 11.11.2019

V pondělí 11.11.2019 jsme se zúčastnili odborného semináře na Kraji Vysočina. Téma: „Dluhy jinýma očima…“ pořádaný občanskými poradnami v Kraji Vysočina ve spolupráci s Asociací občanských poraden, z.s. a Krajem Vysočina.

Další série besed pro střední školy v Třebíči

Zahájili jsme další ročník besed pro žáky středních škol v Třebíči: „Nebuď bílým koněm IV“.
Projekt je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.
Jedná se o preventivní program týkající se finanční gramotnosti právě pro žáky středních škol.

Veletrh sociálních služeb 13. 6. v Třebíči

Ve středu 13. 6. 2018 jsme se zúčastnili tradičního Veletrhu sociálních služeb Třebíčska, kde jsme představili naše služby. Zajímavý byl i doprovodný program, nakonec se umoudřilo i počasí.

 

Workshop: Mapování kompetencí, kariérové poradenství v Hrotovicích 16. 5. 2018

Další workshop pro Mateřské centrum Andílci, z. s. v Hrotovicích na téma „Mapování kompetencí, kariérové poradenství“, který se konal ve středu 16. 5., přímo v Hrotovicích.

Maminky vracející se na trh práce jsou výbornými manažerkami, zvládající více věcí najednou, jsou pohotové. Důkazem byly motivační aktivity, na kterých pracovaly a u toho se zvládly starat o své děti.