„Z čeho se vypočítává zdravotní pojištění, když nebudu v evidenci ÚP a kolik to je měsíčně?“

Andrea, 40 let, květen 2017

Andrea je již dva roky v evidenci úřadu práce. Na úřadu práce jí nabízejí pracovní nabídky, které jí nevyhovují. Je jí to doma dlouhé, chtěla by nějak smysluplně trávit čas. Často pomáhá v obecním kulturním domě při různých kulturních akcích. Andrea se svěřuje, že by ji moc bavilo pečovat jako dobrovolník o seniory v domově. Andrea sděluje, že pracovat kvůli příjmu opravdu nepotřebuje, manžel je spolehlivě uživí. Andreu by zajímalo, když by se odhlásila z evidence úřadu práce a sama si hradila zdravotní pojištění, z čeho by se pojištění počítalo a o jakou měsíční částku by se jednalo.

Otázka:

„Z čeho se vypočítává zdravotní pojištění, když nebudu v evidenci ÚP a kolik to je měsíčně?“ Více…

„Můžu jít na brigádu při pobírání rodičovského příspěvku, jestliže současně pobírám invalidní důchod prvního stupně“?

Lucie, 25 let, leden 2017

Lucie je na rodičovské dovolené a současně pobírá invalidní důchod prvního stupně. Ráda by šla na brigádu, což znamená, že by měla tři příjmy.

Otázka:

„Můžu jít na brigádu při pobírání rodičovského příspěvku, jestliže současně pobírám invalidní důchod prvního stupně? Musím při nástupu na brigádu sdělovat, že pobírám invalidní důchod?“ Více…

„Jak se píše odvolání proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu?“

Tereza, 37 let, leden 2017

Tereza je dlouhodobě nemocná a její zdravotní stav se spíš horší. Tereza si zažádala o invalidní důchod. V posudku OSSZ jí byl přiznám I. stupeň invalidity. Dle názorů jejích ošetřujících lékařů by Tereza měla nárok i na II. stupeň. Tereza s posudkem nesouhlasí. Tereza by chtěla podat námitky, odvolat se. Má jen posudek. Zatím nic jiného nepřišlo.

Otázka:

„Zajímalo by mě, jak dále správně postupovat? Jak se píše odvolání?“ Více…

„Nevzniká mi náhodou nárok na řádnou dovolenou za rok 2016 s ohledem na skutečnost, že mateřská dovolená je ze zákona považována za výkon práce pro zaměstnavatele?“

Kateřina, 38 let, prosinec 2016

Kateřina je matka dvou nezletilých dětí. V roce 2014 čerpala rodičovskou dovolenou na první dítě. V roce 2016 čerpala mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Začátkem roku 2017 má Kateřina přecházet na rodičovskou dovolenou s druhým dítětem.  Kateřina slyšela, že mateřská dovolená je ze zákona považována za výkon práce pro zaměstnavatele. Její zaměstnavatel ji dovolenou ale odmítl s tím, že nárok nevzniká, protože ji Kateřina neměla kdy v roce 2016 čerpat, tak po mateřské dovolené musí navazovat na rodičovskou dovolenou.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda mi náhodou nevzniká nárok na řádnou dovolenou za rok 2016 s ohledem na skutečnost, že mateřská dovolená je ze zákona považována za výkon práce pro zaměstnavatele?“ Více…

„Lze nějak zpětně vyplatit rozdíl mezi pobíraným rodičovským příspěvkem a jeho maximální výší?“

Marie, 28 let, červen 2016

Marie měla u prvního dítěte nastavené čerpání rodičovského příspěvku na tři roky. Když však podruhé otěhotněla dříve, než měla v plánu, zvedla si čerpání rodičovského příspěvku na první dítě na jeho maximální možnou výši, což bylo 11.500,- Kč.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda lze nějak zpětně vyplatit rozdíl mezi pobíraným rodičovským příspěvkem a jeho maximální výší?“ Více…