Oddlužení a OP Třebíč

Služby OP

Občanská poradna Třebíč, Občanská poradna Moravské Budějovice, Občanská poradna Velké Meziříčí a Občanská poradna Náměšť nad Oslavou poskytuje bezplatně pomoc se sepsáním Návrhu na oddlužení a poskytuje bezplatné podání návrhu prostřednictvím datové schránky Občanské poradny Třebíč, z. s. na krajské soudy.

Občanská poradna Třebíč, z. s. získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení s akreditačním číslem AO-030-2017 udělenou Ministerstvem spravedlnosti podle § 418d odst. 1 insolvenčního zákona.

Pokud se dostanete do situace, kdy nejste schopni splácet své dluhy, může Vám pomoci oddlužení.

Práce poradce s uživatelem služby

Pracovat s Vámi bude proškolený odborný poradce podle ustálené metodiky.  Na osobních konzultacích budete spolu s poradcem postupovat po krocích a postupně naplňovat podmínky nutné pro správné podání návrhu. Role poradce je zejména v odborném vedení uživatele služby, poskytování informací a společném stanovování kroků a cílů.

Jedná se zejména o:

  • orientační výpočet splátek v oddlužení a naplnění podmínky úhrady
  • orientaci v závazcích, poskytování vzorů a žádostí o informace spojené se závazky (mapování závazků)
  • orientaci v příjmové dokumentaci, vypracování darovací smlouvy v případě absence příjmu, motivování k navyšování příjmů
  • orientaci v dalších požadavcích a podmínkách úspěšného podání insolvenčního návrhu
  • oceňování a motivování uživatele služby v procesu řešení jeho životní situace
  • zpracování insolvenčního návrhu

Uživatel služby potom ve spolupráci s poradcem naplňuje společně stanovené cíle, zajišťuje dodání potřebných dokumentů a informací potřebných k řádnému vypracování insolvenčního návrhu.