„Mohu já, která jsem podala vysvětlení, požadovat sdělení o odložení věci, které by po mě mohlo být zaměstnavatelem požadováno?“

Lenka, 40 let, červenec 2017

Lenky fotka byla zveřejněna v médiích s tím, že hledají svědka ve věci krádeže peněženky, v obchodním řetězci ve městě, kde pracuje. Ihned se přihlásila na Polici České Republiky a žádala o stáhnutí fotografie. Článek s fotografií byl sdílen na sociálních sítích, kde ji na požádání stáhli, ovšem v ostatních médiích stále byla zveřejněna. Po dlouhých urgencích a i výsměších ji nakonec stáhli.
Bohužel po nějakém čase v zaměstnání, kde Lenka pracuje, začaly klovat řeči, že peněženku zcizila Lenka. Předvolal si ji p. ředitel, kterému sdělila, že věc byla dle PČR podmínečně odložena. Pro případ, kdyby bylo potřeba, ji ředitel požádal, aby Lenka oznámení o „odložené věci“ předložila.
Lenku tedy zajímá, jak může ona, která podala vysvětlení, požadovat sdělení o odložení věci, které by po ní mohlo být zaměstnavatelem požadováno?

Otázka:

„Zajímá mě, jak můžu já, která jsem podala vysvětlení, požadovat sdělení o odložení věci, které by po mě mohlo být zaměstnavatelem požadováno?“ Více…

„Mohu vydědit svého syna, se kterým se nestýkám“?

František, 38 let, únor 2017

Pan František je 10 let ženatý a má 2 děti, žijící s ním v domácnosti. Před 12 lety žil s ženou, se kterou měl dítě, platí na něj výživné a matka neumožňuje styk s dítětem z předešlého vztahu.

Otázka:

„Zajímá mě, zda mohu vydědit svého syna, se kterým se nestýkám“?

Více…

„Jak přepsat byt z maminky na mě (darem s věcným břemenem), kam zajít, co je k tomu potřeba, kolik to bude stát atd.“ ?

Petr, 28 let, únor 2017

Petrovi by chtěla maminka přepsat byt, který je v jejím vlastnictví. Nechala by si tam věcné břemeno. Nevědí, jak se to dělá, ke se to sepisuje, co je k tomu potřeba a kolik to může stát.

Otázka:

„Zajímá mě, jak přepsat byt z maminky na mě (darem s věcným břemenem), kam zajít, co je k tomu potřeba, kolik to bude stát atd.“ Více…

„Jak se můžu bránit proti neustálému hluku, který pochází z předzahrádky a restaurace?“

Lucie, 28 let, červen 2016

Lucie bydlí naproti restauraci, kde je také předzahrádka, ze které je téměř denně hluk. Hosté jsou téměř každý večer hluční. Ve 22 hodin restaurace zahrádku zavře, ale potom chodí hosté z restaurace ven kouřit a hluk vychází z restaurace nadále. Policii Lucie již zkoušela několikrát volat, ale k ničemu to nevedlo.

Otázka:

„Jak se můžu bránit proti neustálému hluku, který pochází z předzahrádky a restaurace?“

„Co dělat, když jsem již volala několikrát policii a k ničemu to nevedlo?“ Více…

„Mám právo žádat o snížení nebo zproštění nákladů na nutnou obhajobu z důvodu nedostatku financí?“

Karel, 33 let, květen 2016

Karlovi v trestním řízení s nutnou obhajobou byl přidělen obhájce. Byl odsouzen a po nějaké době mu přišel dopis od okresního soudu s tím, že si obhájce nárokuje pro něj vysokou částku za jeho obhajobu.

Otázka:

„Zajímá mě, jestli mám právo žádat o snížení nebo zproštění nákladů na nutnou obhajobu z důvodu nedostatku financí?“ Více…

„Existují konkrétní kroky, které by bylo možné podniknout k tomu, aby bylo pozastaveno soudní řízení, respektive, aby k němu vůbec nedošlo a trest byl vynesen jinými cestami?“

Karel, 36 let, leden 2016

Karel v loňském roce řídil vozidlo v podnapilém stavu a způsobil dopravní nehodu. Způsobil škodu městu, ale jemu ani nikomu jinému se nic naštěstí nestalo. S pomocí rodiny škodu uhradil, aby se vyhnul soudnímu řízení. Na dopravní policii byl sepsán protokol a další potřebné náležitosti.

Otázka:

„Existují konkrétní kroky, které by bylo možné podniknout k tomu, aby bylo pozastaveno soudní řízení, respektive, aby k němu vůbec nedošlo a trest byl vynesen jinými cestami?“ Více…

„Jak právně ošetřit, aby v případě rozvodu nebyl byt předmětem vypořádání? Hypotéku budu platit ze společných peněz, má to vliv?“

Karla, 51 let, listopad 2015

Karla bude se svojí sestrou dědit byt po jejich otci. Se sestrou se dohodly, že byt jí zůstane a sestře zaplatí polovinu hodnoty bytu. Na to, aby sestru vyplatila, si bude muset vzít hypotéku. Karla je vdaná a byla by ráda, kdyby v případě rozvodu byt zůstal pouze její a nemusela se s manželem vyrovnávat.

Otázka:

„Jak právně ošetřit, aby v případě rozvodu nebyl byt předmětem vypořádání? Hypotéku budu platit ze společných peněz, má to vliv?“ Více…

„Je možné určit jediného výhradního dědice do závěti nebo jiné smlouvy? Nemají děti z prvního manželství nárok na nějaký podíl?“

Jitka, 33 let, listopad 2015

Jitka koupila dům a ráda by, aby její přítel měl také vlastnický podíl. Jitka však nechce, aby děti jejího přítele (které má z prvního manželství) něco z tohoto jejich majetku zdědily. Naopak by si přála jako jediného dědice stanovit jejich společné dítě nebo její matku.

Otázka:

„Je možné určit jediného výhradního dědice do závěti nebo jiné smlouvy? Nemají děti z prvního manželství nárok na nějaký podíl?“ Více…