Nabídka přednášek pro veřejnost

Nabídka přednášek

Chcete se dozvědět užitečné informace předávané na základně praktických příkladů z naší praxe?

Chcete se umět účinně bránit a znát svá práva?

Chcete se blíže seznámit s našimi službami?

Právě pro Vás nabízí OP Třebíč následující besedy a přednášky:

1. Nebuď bílým koněm IV. aneb Desatero jak nežít s dluhy

Cílová skupina: žáci středních škol

Sylabus: ke stažení zde

Přednáška je podpořena v rámci grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.

2. Základy finanční gramotnosti, jak si snadno a účinně sestavit rozpočet v domácnosti

Cílová skupina: široká veřejnost, senioři, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, kluby seniorů, obce, mateřská/rodinná centra

Sylabus: ke stažení zde

3. Ochrana spotřebitele aneb rizika kolem nás, spotřebitelská práva

Cílová skupina: široká veřejnost, senioři, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, kluby seniorů, obce, mateřská/rodinná centra

Sylabus: ke stažení zde

4. Dědické a darovací právo

Cílová skupina: široká veřejnost, senioři, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, kluby seniorů, obce

Sylabus: ke stažení zde

5. Kariérové poradenství aneb zpět do práce po rodičovské dovolené

Cílová skupina: rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, mateřská/rodinná centra, široká veřejnost

Sylabus: ke stažení zde

Časová dotace přednášek: 1 – 2 hodiny

Alokace přednášek: okres Třebíč

Na přednášku přijedeme na místo, kam si nás objednáte.

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky či e-mailem a domluvit se na termínu přednášky.

Kontakt:
Mgr. Hana Chloupková
mobil: 777 556 878, e-mail: chloupkova@optrebic.cz.