Co je to oddlužení

Oddlužení je způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.

Jedná se o možnost:

 • pro dlužníky, kteří mají více dluhů a nejsou schopni je splácet
 • jak nejpozději do 5 let (6,5 roku při přerušení a prodloužení) vyřešit tíživou finanční situaci vás i vaší rodiny
 • jak ovlivnit nátlak při vymáhání ze strany exekutorů a vymahačů
 • jak změnit způsob života k lepšímu

Hlavní podmínky:

 • máte alespoň 2 věřitele, u kterých jste v prodlení s platbou více jak 30 dní po lhůtě splatnosti
 • vaše závazky nejste schopni plnit
 • máte příjem – mzdu, plat, důchod nebo příjem z daru
 • jste schopni hradit minimálně hradit měsíčně odměnu a náklady insolvenčního správce, minimálně stejnou částku věřitelům a zákonem stanovené výživné
 • postupujete s poctivým záměrem a vyvíjíte maximální úsilí k tomu, abyste své dluhy zaplatili
 • v případě, že vlastníte cenný majetek, bude pravděpodobně použit na úhradu dluhů

Proč do toho jít?

 • zastaví se nárůst úroků, smluvních pokut, penále apod.
 • exekutoři nemohou provádět exekuce
 • možnost podstatného snížení vymáhaných částek o některé části příslušenství
 • po úspěšném oddlužení budete osvobozeni od zbývajících dluhů (vyjma úzké skupiny zákonem stanovených), které vznikly před podáním návrhu
 • invalidní osoby a starobní důchodci se oddluží ve zkrácené době 3 let
 • osoby, které uhradí alespoň 60% dluhů se oddluží ve zkrácené době 3 let
 • v některých případech i při vysokých dluzích lze zachránit nemovitost, ve které bydlíte

A proč právě s námi?

 • vysvětlíme vám podmínky oddlužení a vyhodnotíme, zda je splňujete
 • pomůžeme vám zmapovat vaši situaci a navrhneme postup
 • zhotovíme a podáme návrh na povolení oddlužení
 • poskytneme vám naši službu bezplatně
 • máme s oddlužením zkušenost, naše práce s insolvenčními dlužníky je úspěšná