Co je to oddlužení

Oddlužení je způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.

Jedná se o možnost:

 • pro dlužníky, kteří mají více dluhů a nejsou schopni je splácet
 • jak nejpozději do 5 let vyřešit tíživou finanční situaci vás i vaší rodiny
 • jak ovlivnit nátlak při vymáhání ze strany exekutorů a vymahačů

Hlavní podmínky:

 • máte alespoň 2 věřitele, u kterých jste v prodlení s platbou více jak 30 dní po lhůtě splatnosti
 • vaše závazky nejste schopni plnit
 • máte příjem – mzdu, plat, důchod
 • jste schopni splatit minimálně 30 % svých nezajištěných závazků za dobu 5 let

Proč do toho jít?

 • zastaví se nárůst úroků, smluvních pokut, penále apod.
 • po úspěšném oddlužení budete osvobozeni od zbývajících dluhů, které vznikly před podáním návrhu

A proč právě s námi?

 • vysvětlíme vám podmínky oddlužení a vyhodnotíme, zda je splňujete
 • pomůžeme vám zmapovat vaše závazky a aktuální dlužné částky
 • zhotovíme a podáme návrh na povolení oddlužení
 • poskytneme vám naši službu bezplatně

Shlédněte video se základními informacemi z oblasti oddlužení: