Informace o terénní službě

Informace o terénní službě  odborného sociálního poradenství v OP Třebíč a v OP v Mor. Budějovicích

Jste senior s nízkou mírou pohyblivosti?

Jste osoba zdravotně znevýhodněná?

Jste osoba sociálně znevýhodněná žijící v sociálně vyloučené lokalitě?

A potřebujete se zorientovat ve Vaší nepříznivé životní situaci?

Právě pro Vás je určena terénní služba odborného sociálního poradenství Občanské poradny Třebíč a Občanské poradny Moravské Budějovice. Poradenství vč. dopravy je poskytováno bezplatně.

Zájemcům o terénní poradenství doporučujeme Občanskou poradnu Třebíč nebo Občanskou poradnu Moravské Budějovice telefonicky či e-mailem kontaktovat, sdělit základní informace o svém problému a předem se domluvit na termínu a místě setkání.

Jak si domluvit termín?
Kontakty:
Občanská poradna Třebíč
tel./fax: 568 845 348, mobil: 724 304 718, e-mail: poradna.tr@optrebic.cz
Občanská poradna Mor. Budějovice
mobil: 777 720 165, e-mail: poradna.mb@optrebic.cz

Poskytování terénního poradenství:
V úterý či ve čtvrtek od 9.00 do 16.00 (v případě potřeby a dle předchozí domluvy je možný i jiný den).

Průběh terénní služby:
V předem dohodnutém termínu v místě Vašeho bydliště Vás navštíví 2 poradci a budou se věnovat Vašemu problému max. 120 minut. Poradce také můžete kontaktovat bez objednání, pokud navštíví vaši lokalitu.

Poradci mají k dispozici průkazku občanského poradce, aby se mohli prokázat při návštěvě v místě Vašeho bydliště a byla tím zachována oboustranná bezpečnost. Totožnost poradce si můžete ověřit na tel. č. ředitelky OP Třebíč,  které je uvedeno na průkazce.

Oblast působnosti terénního poradenství: okres Třebíč