Poslání

Poslání Občanské poradny Třebíč

Naším posláním je poskytovat bezplatné ambulantní a terénní poradenské služby ve vysoké kvalitě. Pomáháme zvýšit dovednosti, znalosti a právní povědomí občanů. Toho dosahujeme tím, že jim poskytujeme informace, rady, aktivní pomoc či asistenci a realizujeme odborné přednášky.

Vize Občanské poradny Třebíč

Občanská poradna Třebíč je organizace, která poskytuje nejširší nabídku poradenských a návazných služeb v regionu.

Služby jsou dostupné pro každého, kdo má zájem je využívat.

Občanská poradna Třebíč aktivně mapuje sociálně-právní oblasti a je schopna rychle reagovat na měnící se potřeby společnosti, a to jak v nabídce služeb, tak v oblasti prevence a osvěty.

Všechny služby jsou poskytovány proškolenými odborníky.