Vzory písemností pro veřejnost

V prostorách Občanské poradny Třebíč jsme umístili veřejně přístupný stojan se 47 vzory písemností z těchto oblastí: dluhová problematika, ochrana spotřebitele, rodinné právo, ukončení pracovního poměru.