„Zajímalo by mě, zda při společném soužití mé dcery a jejího přítele, když její přítel má dluhy, budou automaticky dluhy patřit i mé dceři?“

Dana, 51 let, srpen 2015:

Dana je žena, která má již dvě zletilé děti. Jedna její dcera začala po dvouletém chození s přítelem, s tímto přítelem žít ve společné domácnosti. Přítel dcery má již bohužel z dřívější doby nějaké dluhy a exekuce.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda při společném soužití mé dcery a jejího přítele, když její přítel má dluhy, budou automaticky dluhy patřit i mé dceři?“

Odpověď:

Pokud Vaše dcera nefiguruje ve smluvních závazcích svého přítele jako povinná, ručitel, spoludlužník, a nejsou s přítelem manželé, tyto závazky (dluhy) jsou pouze přítele. Nesplácení závazků však může dojít až do fáze exekuce.
Jedním ze způsobů exekuce je např. prodej movitých věcí. V tomto případě dochází vykonavatel exekutorského úřadu do bytu povinného (kde se exekutor domnívá, že se povinný zdržuje) a vykonává způsob zvolené exekuce. U movitých věcí nebývá zpravidla na první pohled zjevné, kdo je jejich vlastníkem, proto dochází k soupisu majetku. Pokud v soupisu by byl majetek Vaší dcery, může do 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděla, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Exekutor do 15 dnů rozhodne (odmítne návrhu, vyhoví nebo nevyhoví). Dále je možnost podat žalobu na vyloučení věci, do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora.

Existují i movité věci, které nepodléhají exekuci. Blíže § 322 odst. 2 Občanského soudního řádu, který Vám přikládáme jako přílohu.

Exekutor se při vykonání exekuce řídí především exekučním řádem (zákon č. 120/2001 Sb.) a dále také občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.).