„Mohu být odsouzena za to, že mám více exekucí – větší dluh? Hrozí mi za tyto dluhy vězení?“

Jiřina, 35 let, leden 2017

Jiřina má více exekucí, převážně se jedná o dluhy z půjček.

Otázka:

„Mohu být odsouzena za to, že mám více exekucí – větší dluh? Hrozí mi za tyto dluhy vězení?“

Odpověď:

Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky, automaticky to neznamená, že se dopustil trestného činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní spory, vězení Vám nehrozí. Ne všichni dlužníci jsou ale beztrestní.

Trestní stíhání by Vám mohlo hrozit v případě, že byste se obohatila tím, že jste uvedla někoho v omyl, využila něčího omylu nebo zamlčela podstatné skutečnosti, a způsobila tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Takovým jednáním by byla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu. Pokud by Vám orgány činné v trestním řízení takové jednání prokázaly, mohla byste být potrestána odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Do vězení byste se mohla dostat také v případě, že byste si vzala půjčku například na falešné doklady nebo třeba na falešné potvrzení o příjmu. Od výše dlužné částky by se odvíjela i výše trestu. Za trestný čin úvěrového podvodu může být souzen každý, kdo úmyslně uvede nepravdivé či zkreslené údaje, případně o podstatných údajích záměrně pomlčí. V takovém případě by Vám hrozily až dva roky trestu odnětí svobody, případně zákaz činnosti. Trestné je také použití prostředků účelového úvěru na jiný účel, než bylo původně uvedeno ve smlouvě.

Od roku 2000 se můžeme v trestním zákoníku setkat s novým trestným činem předlužení. Trestný čin předlužení je trestným činem proti majetku a bývá označován jako úpadkový delikt. Pachatel se dopustí tohoto trestného činu, pokud si byť i z vědomé nedbalosti přivodí předlužení tím, že činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům. Tohoto trestného činu byste se dopustila v případě, že byste vytvářela dluhy v době, kdy byste s ohledem na svoji ekonomickou situaci věděla, že dluhy nebudete schopna splatit.

Pro orgány činné v trestním řízení může být problém posoudit, co jsou a nejsou vydání hrubě nepřiměřená majetkovým poměrům. Velmi složité bývá také prokázat přímou příčinnou souvislost mezi těmito vydáními a vznikem předlužení. Pro usvědčení ze spáchání trestného činu předlužení je navíc třeba vždy prokázat buď přímo úmysl, nebo alespoň vědomou nedbalost pachatele.

Na závěr bychom Vám rádi připomněli jednu z důležitých zásad, kterou obsahuje Listina základních práv a svobod: „Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.“ Uvedené trestné činy by Vám musely orgány činné v trestním řízení prokázat.