„Obávám se, že než dojde k dražbě nemovitosti, že k nám domů přijde exekutor a vezme mi moje věci“

Jitka, 25 let, leden 2017

S přítelem se mají brát, ale on má exekuci ve výši skoro 1 000 000,-Kč. Splácí ji skoro rok. Dům s garáží, kde je vlastníkem, se bude dražit a vše by mělo exekuci pokrýt. Zatím spolu nemají společnou domácnost a nemá u Jitky žádné své věci. Jitka se obává, že než dojde k dražbě, přijde k ní domů exekutor a vezme jí její věci. Přemýšlí, že by svatbu odložila do doby, než se peníze z dražby převedou k exekutorovi nebo by kontaktovala exekutora a domluvila se s ním.

Otázka:

„Obávám se, že než dojde k dražbě nemovitosti, že k nám domů přijde exekutor a vezme mi moje věci. Zajímá mě, zda by bylo lepší svatbu odložit, než se peníze z dražby převedou k exekutorovi nebo zda exekutora kontaktovat?“

Odpověď:

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že exekutor nebo jeho vykonavatelé mají právo vstoupit všude tam, kde mají důvodné podezření, že se nachází majetek povinného-dlužníka či kde se povinný zdržuje (zejména dle trvalého pobytu). Po vstupu do nemovitosti provede exekutor soupis movitých věcí, které se v nemovitosti nacházejí. Kterákoliv věc, která bude zařazena do takového soupisu, může být později vydražena na úhradu dluhu povinného.

Kdyby byly do soupis majetku sepsány i Vaše věci, pak byste se mohla proti takovému postupu exekutora bránit pouze tím, že byste exekutorovi prokázala, že ta určitá věc je Vaše a nikoliv povinného, např. fakturou na Vaše jméno, darovací smlouvou apod. V případě, že by exekutor osobně na tuto Vaši námitku nereagoval a věc přesto zařadil do soupisu majetku, pak byste se mohla bránit podáním tzv. návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Pokud tedy nyní bydlíte ve společné domácnosti a přítel má dluhy-exekuce, pak toto jednání Vám teoreticky hrozí.

Další věcí je plánovaná dražba nemovitosti. Je nyní otázkou, jestli bude opravdu byt vydražen za takovou částku, která pokryje všechny dluhy. O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena pak činí dvě třetiny ceny odhadní! Dražbou může být nemovitost prodána za mnohem nižší cenu, než se někdy povinný domnívá, že nemovitost má. Je zde tedy otázkou, jestli opravdu dražba nemovitostí pokryje všechny dluhy přítele.

Kontaktování exekutora je možné, avšak ten Vám jako třetí osobě nemá právo sdělovat žádné informace o dluzích Vašeho přítele, má povinnost mlčenlivosti. Může se na něj obrátit Váš přítel, ale exekutor mu ve chvíli, kdy ještě nebudou nemovitosti vydraženy, nebude schopen říct, zda dražba pokryje všechny jeho dluhy.