„Jak mám postupovat, když mi bývalý vlastník vozidla dosud nezaslal plnou moc, která je nutná k převodu v registru vozidel?“

Daniel, 26 let, listopad 2015

Daniel se rozhodl pořídit si automobil. Vše šlo hladce až do chvíle, kdy mělo dojít k přepisu vozidla v registru. Původní majitel přestal spolupracovat, zrušil si telefonní číslo a není k zastižení ani na jím uvedené adrese.

 

Otázka:

„Jak mám postupovat, když mi bývalý vlastník vozidla dosud nezaslal plnou moc, která je nutná k převodu v registru vozidel?“

 

Odpověď:

Možným řešením ve Vašem případě by bylo poslat písemně na úřad přihlášku k registraci vozidla. V okamžiku, kdy úřad zjistí, že žádost na převod vozidla není kompletní, úřad Vás vyzve, aby žádost byla doplněna o plnou moc bývalého majitele. V tomto okamžiku byste měl úřadu písemně sdělit, že bývalý majitel nespolupracuje, že jste jej několikrát kontaktoval, osobně navštívil na trvalém bydlišti, kde se nezdržuje atd. Úřad je povinný reagovat na Vaše písemné sdělení a má právo bývalého majitele pro nesoučinnost sankcionovat, neboť se bude jednat o přestupek.

Dalším možným řešením by bylo podat žalobu k soudu na nahrazení projevu vůle. V tomto případě by bylo ale vhodné, vzhledem ke složitosti případu, nechat se zastupovat advokátem.