„Jak přepsat byt z maminky na mě (darem s věcným břemenem), kam zajít, co je k tomu potřeba, kolik to bude stát atd.“ ?

Petr, 28 let, únor 2017

Petrovi by chtěla maminka přepsat byt, který je v jejím vlastnictví. Nechala by si tam věcné břemeno. Nevědí, jak se to dělá, ke se to sepisuje, co je k tomu potřeba a kolik to může stát.

Otázka:

„Zajímá mě, jak přepsat byt z maminky na mě (darem s věcným břemenem), kam zajít, co je k tomu potřeba, kolik to bude stát atd.“

Odpověď:

Pokud by maminka na Vás chtěla přepsat byt, je možné to učinit darovací smlouvou. Současně v této darovací smlouvě je možné, aby bylo mamince zřízeno věcné břemeno (služebnost užívacího práva), lidově řečeno věcné břemeno doživotního užívání.

Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě písemné darovací smlouvy.

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. V darovací smlouvě je možné zřídit i věcná břemena (např. tzv. věcné břemeno dožití aj.).

Převod vlastnictví daru obdarovanému musí mít písemnou formu a účinky převodu nastávají až ve chvíli, kdy je proveden vklad do katastru nemovitostí. Pro účely návrhu na vklad do katastru nemovitostí je třeba opatřit darovací smlouvu ověřenými podpisy všech smluvních stran, což lze učinit například u advokáta, notáře či na CzechPointu (Česká pošta, městský úřad). Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí činí 1 000,-Kč.

Důležité je správné sepsání darovací smlouvy. Je třeba, aby měla všechny podstatné náležitosti. Darovací smlouvu si můžete sepsat sám a nechat ověřit podpisy nebo se obrátit na odborníky, kteří by Vám darovací smlouvu vyhotovili za úplatu. I sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí by Vám mohl zajistit odborník. Cena je smluvní, je tedy důležité se předem s konkrétním odborníkem domluvit, za jakou cenu provede vyhotovení darovací smlouvy či další úkony. Daň „darovací“ je již zrušena a od daně z příjmu jsou osoby blízké osvobozeny, tudíž byste neodváděl při převodu nemovitosti darem žádnou daň.