„Lze dohodu o vypořádání napadnout soudně a žádat vyrovnání z důvodu změny poměrů?“

Marie, 55 let, říjen 2015

Marie se rozvedla po 24 letech manželství. Majetkové vypořádání provedli dohodou, kterou si sepsali sami. Bydleli v manželově domě, který společně zrekonstruovali. V domě zůstal s manželem nejstarší syn. Nová přítelkyně manžela nechce, aby za synem chodila na návštěvy. Bývalý manžel je ochoten na syna převést polovinu domu. Marie má nyní strach, že v případě úmrtí část domu zdědí manželova nová přítelkyně a dům nebude zachován pro jejich děti.

Otázka:

„Lze dohodu o vypořádání napadnout soudně a žádat vyrovnání z důvodu změny poměrů?“

Odpověď:

V prvé řadě je nutné upozornit na to, že jste společně sepsali dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Tato dohoda byla podepsána Vámi a bývalým manželem. Podpisem jste stvrdili, že s obsahem smlouvy jste srozuměni a že s jejím obsahem plně souhlasíte. Dohodu o vypořádání společného jmění je možné soudně napadnout a prohlásit ji za neplatnou, ovšem důkazní břemeno bude na Vás. Upozorňujeme, že se jedná o velice složitou situaci a je žádoucí obrátit se na služby advokátní kanceláře. Je zde nutné dokazovat, že smlouva byla podepsána pod nátlakem a z tohoto důvodu požadovat její neplatnost.

Dále uvádíte, že nyní chce bývalý manžel přepsat na syna pouze polovinu domu. Uvedla jste také, že dům dostal manžel darem od rodičů a že jste ho poté za dobu manželství společně zhodnocovali. Zde je nutné upozornit na to, že součástí společného jmění manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co nabyl darem jen jeden z manželů. Z informací, které jste nám poskytla, je patrné, že na dům jako takový jste neměla právní nárok. Jestliže jste se však podílela na jeho zhodnocení, pak toto bylo možné požadovat v rámci vypořádání společného jmění manželů, tj. v rámci podepsané dohody. Jestliže je Váš bývalý manžel nyní vlastníkem celé nemovitosti, pak si může s touto nemovitostí nakládat dle svého uvážení. Může ji za života komukoliv darovat, odkázat ji v závěti atd.

V e-mailu také uvádíte, že se obáváte, že by se jeho přítelkyně, se kterou by žil déle jak rok ve společné domácnosti, stala dědičkou. K této informaci doplňujeme, že kdyby došlo k dědění ze zákona, pak v první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Další dědicové by dědili až v případě, že by nedědily děti. Váš bývalý manžel však může sepsat závěť a v ní odkázat majetek komukoliv jinému, třeba i přítelkyni.