„Mohu celé dědictví odmítnout? Slyšela jsem, že to již nejde.“

Jaroslava, 57 let, prosinec 2015

Jaroslava je dědičkou, ale obává se, že dědictví je zadlužené a ráda by toto dědictví odmítla.

 

Otázka:

„Mohu celé dědictví odmítnout? Slyšela jsem, že to již nejde.“

 

Odpověď:

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má dědic několik možností jak postupovat při odmítnutí dědictví.

Dle § 1484 výše uváděného zákona, se můžete zříci dědictví ještě za života zůstavitele, a to tak, že se zůstavitelem uzavřete písemnou smlouvu. Tato smlouva musí být sepsána písemně a vyžaduje formu veřejné listiny (zápis provedený notářem).

Dědictví lze také odmítnout (dle § 1485), a to výslovným prohlášením vůči soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy Vás soud vyrozuměl o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí. Odmítnutí dědictví se vztahuje i na případné dodatečné dědické řízení.