„Zajímá mě, kde najdu možnost nahlédnutí do centrálního registru pokut v ČR?“

Jana, 44 let, prosinec 2015

Jana potřebuje zjistit ohledně svého nezletilého syna množství pokut, které případně dostal jak od městské policie příslušné obce na našem území, tak případně od Policie ČR.

Otázka:

„Zajímá mě, kde najdu možnost nahlédnutí do centrálního registru pokut v ČR?“

Odpověď:

V nynější době neexistuje žádný registr, který by shromažďoval pokuty. Tzv. Centrální registr vybraných přestupků, který máte nejspíše na mysli, se připravuje. Existuje tzv. Centrální registr řidičů, kde jsou uvedeny údaje o přestupcích řidiče.

Vy jako zákonný zástupce nezletilého syna máte právo, aby Vám bylo sděleno, jaké přestupky Váš syn spáchal. Evidenci vede městský úřad – oddělení správní a přestupkové.

Jakékoliv přestupky nezletilých, které jsou řešeny městskou policií nebo Policií ČR jsou předány orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Vy, jako zákonný zástupce musíte být informována, jak orgánem sociálně-právní ochrany dětí, tak přestupkovým oddělením. Pokud by došlo k zaplacení pokuty na místě (blokově), tak nikoliv.