„Na koho se můžu obrátit, v případě, že mám zájem o nezávislé posouzení vady?“

Lenka, 42 let, duben 2016

Lenčin syn si zakoupil v kamenném obchodě boty. Po dvou měsících se na obuvi objevila závažná vada, kterou prodejce odmítl uznat, s tvrzením, že se jedná o běžné opotřebení.

Otázka:

„Zajímalo by mě, na koho se můžu obrátit, v případě, že mám zájem o nezávislé posouzení vady?“

„Dáte mi kontakt na nějakou inspekci?“ 

Odpověď:

Pokud se vada projevila během 6 měsíců ode dne převzetí věci, můžete uplatňovat reklamaci pro nesplnění jakosti při převzetí. V takovém případě se má za to, že vada na věci byla již při převzetí, jestliže prodávající neprokáže opak. Za těchto okolností máte právo po prodejci požadovat odstranění vady opravou věci, její výměnu či přiměřenou slevu z ceny věci.

Jestliže prodávající Vaši reklamaci neuznal, máte možnost vyhledat na vlastní náklady nezávislého znalce z oboru, který Vám vypracuje odborný znalecký posudek. Pokud bude posudek ve Váš prospěch, zvýší se tak šance na úspěch při řešení reklamace s prodejcem. Seznam znalců najdete například na serveru www.justice.cz. nebo www.dtest.cz/soudni-znalci. Znalci se zde dělí podle specializace a regionu, v němž působí.

V případě, že by prodejce ani na základě znaleckého posudku nechtěl Vaši reklamaci uznat, máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci. Ta postihuje jednání, která jsou v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud jako spotřebitel nebudete spokojena s vyřízením reklamace po obsahové stránce, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR). Svoji situaci můžete také osobně konzultovat s pracovníky České obchodní inspekce, na některém z kontaktních míst. Česká obchodní inspekce je kontrolní orgán.

Pokud se Vám nepodaří vyřešit spor některým, z výše uvedených způsobů, nezbývá než se obrátit na soud.