„V prodejně mi řekli, že je možné pouze obuv vyměnit za jinou ve stejné či vyšší hodnotě. Je to pravda? Mohu požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz?“

Eva, 34 let, říjen 2015

Eva zakoupila pro svého syna zimní obuv a po třech týdnech se začaly projevovat vady (odlepuje se kožíšek z vložky, utrhlo se zapínání na suchý zip, při delší chůzi se samovolně rozepínají zipy). Paní Eva se rozhodla pro reklamaci.

Otázka:

„V prodejně mi řekli, že je možné pouze obuv vyměnit za jinou ve stejné či vyšší hodnotě. Je to pravda? Mohu požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz?“

Odpověď:

Jestliže se u výrobku vyskytne vada v prvních 6 měsících od prodeje, má prodejce zvýšenou povinnost vypořádat se s vadou a je na něm, aby vady popřel, jelikož zákon předpokládá, že vada byla na výrobku již při prodeji. Spotřebitel má právo volby, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit, tj. výměnu nebo opravu. Prodejce nemůže spotřebiteli ve zvoleném způsobu bránit a musí jej respektovat. Pokud by oprava či výměna věci nebyla možná, pak je možné požadovat vrácení peněz nebo slevu.

Prodejce má na vyřízení reklamace až 30 dnů. Jeho vyjádření k vadě musí být dostatečně odůvodněno. V opačném případě nelze jeho stanovisko brát jako řádné vyřízení reklamace. Vyžaduje-li výrobek zvláštní zacházení, je povinností prodejce potřebné informace předat. Spotřebitel nenese odpovědnost za vady, které vzniknou neodbornou manipulací, na kterou nebyl ze strany prodejce řádně upozorněn. Právo požadovat vrácení peněz máte v případě nevyřízení reklamace do 30 dní či při neopravitelné vadě.
Spotřebitel má právo vybrat si – zaškrtnout v reklamačním protokolu, jak žádá, aby byla reklamace vyřízena. Teoreticky je i možné zvolit způsob vrácení peněz. Jestliže ale prodejce může zboží vyměnit za jiné nebo opravit, pak bohužel dle zákona Vám nemusí vyhovět ve vrácení peněz.

Odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz je také v případě, kdy proběhly tři uznané reklamace stejné vady nebo čtyři uznané reklamace různých vad.