Zajímá mě, zda je při reklamaci obuvi možné pouze obuv vyměnit za jinou ve stejné či vyšší hodnotě nebo mohu požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz?“

Hana, říjen 2015

Hana potřebuje poradit ohledně reklamace obuvi. Před třemi týdny zakoupila v obuvi dětské zimní boty pro syna za 1000,-Kč. Syn je měl na nohou párkrát a už se mu odlepuje kožíšek z vložky v botě, utrhlo (vypáralo) se mu zapínání na suchý zip a při delší chůzi se mu samovolně rozepínají zipy na boku obuvi. Proto se rozhodla boty reklamovat.

Otázka:

„Zajímá mě, zda je při reklamaci obuvi možné pouze obuv vyměnit za jinou ve stejné či vyšší hodnotě nebo mohu požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz?“

Odpověď:

V úvodu Hana uvádí, že boty pro syna zakoupila před třemi týdny a už na nich vzniklo několik vad. Je rozdíl v tom, kdy se vada objeví, zdali v prvních šesti měsících od prodeje nebo později.

Jestliže se u výrobku vyskytne vada v prvních 6 měsících od prodeje, má prodejce zvýšenou povinnost vypořádat se s vadou a je na něm, aby vady popřel, jelikož zákon předpokládá, že vada byla na výrobku již při prodeji. V praxi celý postup probíhá velice obdobně jako u „klasické“ reklamace. To, kdy se objevila vada, by bylo zohledňováno především až v případě, kdy by se vzniklá situace řešila soudem.

Spotřebitel má právo volby, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit, tj. výměnu nebo opravu. Prodejce nemůže spotřebiteli ve zvoleném způsobu bránit a musí jej respektovat. Pokud by oprava či výměna věci nebyla možná, pak je možné požadovat vrácení peněz nebo slevu. Prodejce má na vyřízení reklamace až 30 dnů. Jeho vyjádření k vadě musí být dostatečně odůvodněno. V opačném případě nelze jeho stanovisko brát jako řádné vyřízení reklamace. Vyžaduje-li výrobek zvláštní zacházení, je povinností prodejce potřebné informace předat. Spotřebitel nenese odpovědnost za vady, které vzniknou neodbornou manipulací, na kterou nebyl ze strany prodejce řádně upozorněn. Právo požadovat vrácení peněz máte v případě nevyřízení reklamace do 30 dní či při neopravitelné vadě.

Spotřebitel má právo vybrat si – zaškrtnout v reklamačním protokolu, jak žádá, aby byla reklamace vyřízena. Teoreticky je i možné zvolit způsob vrácení peněz. Jestliže ale prodejce může zboží vyměnit za jiné nebo opravit, pak bohužel dle zákona Vám nemusí vyhovět ve vrácení peněz.

Odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz je také v případě, kdy proběhly tři uznané reklamace stejné vady nebo čtyři uznané reklamace různých vad.

V případě dalšího řešení je možné obrátit se na sdružení dTest – můžete podat stížnost v rámci služby pro mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, kde budou odborní poradci usilovat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Více informací o této možnosti najdete zde: http://www.vasestiznosti.cz/.

Jestliže byste případně nebyla s jednáním a chováním prodejce spokojena, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) a podat stížnost, podnět či dotaz. ČOI může prodejci udělit pokutu, ale nemá pravomoc vstupovat do soukromoprávních vztahů. Více informací najdete zde:  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.