„Opravdu mne manžel, který podniká jako fyzická osoba, nemůže dále zaměstnávat?“

Eva, 26 let, květen 2016

Eva byla zaměstnaná u svého přítele, který podniká jako fyzická osoba. Za přítele se Eva nyní provdala a bylo jí řečeno, že manžel ji nemůže dále zaměstnávat.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda je to pravda. Opravdu mne manžel, který podniká jako fyzická osoba, nemůže dále zaměstnávat?“

Odpověď:

Skutečně je to pravda. Vyplývá to z ustanovení § 318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely nebo partnery. Váš pracovní poměr by měl skončit dohodou, a to v nejbližším možném termínu, například na konci měsíce. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se můžete stát tzv. osobou spolupracující. Dle ustanovení § 13 odst. 1 uvedeného zákona, může být spolupracující osobou manžel, manželka, děti i další osoby, které žijí s OSVČ ve společné domácnosti. Spolupracující osoba, nemusí mít k takové spolupráci živnostenský list, přesto má podobné povinnosti jako plnohodnotná OSVČ.

Váš manžel by mohl situaci vyřešit také tím způsobem, že by si založil s.r.o., ve které by Vás mohl zaměstnat. Došlo by tak k zániku Vašeho pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele, ale vznikl by nový pracovní poměr v rámci s.r.o. Vy sama nemusíte být OSVČ.

Domníváme se, že za těchto okolností by bylo vhodné obrátit se na manželovu účetní či jeho daňového poradce, který by pro Vás našel nejvýhodnější řešení. Občanská poradna Třebíč se daňovou problematikou nezabývá.