„Je možné podat na otce dítěte trestní oznámení na policii, když mi z dlužného výživného nesplácí vůbec nic a to již několik měsíců?“

Martina, 30 let, květen 2017

Martina má 2,5 letého syna a bývalý přítel (otec syna) dluží na dlužném výživném 10.000,-. Běžné výživné otec syna splácí, i když nepravidelně. Z dlužného výživného nesplácí vůbec nic a to již několik měsíců. Martinu by zajímalo, jestli je možné na otce dítěte podat trestní oznámení na Policii ČR.

Otázka:

„Je možné podat na otce dítěte trestní oznámení na policii, když mi z dlužného výživného nesplácí vůbec nic a to již několik měsíců?“

Odpověď:

Kromě samotného vymáhání výživného můžete podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy.  Trestní zákoník stanoví, že tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neplní, ať už z nedbalosti či úmyslně, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než 4 měsíce. Má se obvykle za to, že řádně není vyživovací povinnost plněna, když dlužné výživné dosáhne čtyřnásobku měsíční výše výživného určené soudem.

Dlužnou částku na výživném však díky trestnímu stíhání zpět nedostanete.

Když rodič neplatí výživné, které má určené rozsudkem, můžete vymáhat pohledávku těmito způsoby:

  1. Soudní výkon rozhodnutí na peněžité plnění – k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je příslušný u nezletilých dětí okresní soud, v jehož obvodu má nezletilé dítě trvalé bydliště. Jde např. o srážky ze mzdy dlužníka.
  2. Exekuce – návrh na nařízení exekuce se podává soudnímu exekutorovi. Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí povinný (dlužník). Exekuci je možné provést i pozastavením řidičského oprávnění.

Pokud by byl povinný rodič ve výkonu trestu odnětí svobody, ve věznici je mu možno provádět exekuci srážkami z jeho pracovní odměny. Také lze provádět srážky jiných finančních prostředků na účtu odsouzeného, který nastoupil výkon trestu odnětí svobody. Záleží však, zda je povinný ve věznici zaměstnán a jaké má příjmy.

Výživné je tzv. přednostní pohledávkou. To znamená, že pokud je proti rodiči vedeno více exekucí, musí být přednostně uspokojena pohledávka na výživném.