„Musím platit dál výživné, když moje dcera dostudovala a je teď v evidenci úřadu práce?“

Jana, 43 let, červenec 2015:

Jana má dceru, které je 20 let. Výživné na dceru bylo staveno naposledy v době, kdy byla ještě nezletilá. Nyní Jany dcera dostudovala a zaevidovala se na úřadu práce.

Otázka:

„Musím platit dál výživné, když moje dcera dostudovala a je teď v evidenci úřadu práce?“

Odpověď:

Vyživovací povinnost je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 910 – § 923.

V § 911 občanského zákoníků přímo stojí „ výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit“. Trvání vyživovací povinnosti není tedy limitováno zletilostí dítěte ani dovršením věku 26 let. Pokud není dospělé dítě schopno se samo živit (př. je nemocné, handicapované) končí vyživovací povinnost k němu třeba až jeho smrtí. Pokud však již dospělé dítě se např. vyhýbá práci, je evidováno na úřadu práce, můžete zažádat soudní cestou o zrušení výživného.

Pokud platíte výživné dle soudního rozhodnutí, pak pro zrušení vyživovací povinnosti musíte podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti k tomuto dítěti. Soud bude zkoumat Vaše a stejně tak i sociální a majetkové poměry dcery a rozhodne o zrušení či ponechání vyživovací povinnosti.

Dalším řešením je zkusit se s dcerou domluvit, pokud však dohoda nebude možná, zrušení vyživovací povinnosti je možné dosáhnout podáním výše zmíněného návrhu.