„Zajímá mě, zda si neměla pracovnice OSPOD domluvit s oběma rodiči schůzku najednou, abychom se domluvili společně? A kdo určuje četnost styku? Musí pracovnice OSPOD zpracovat zprávu z každého setkání?“

Ivo, 45 let, září 2015

Ivošovi se ozvala pracovnice OSPOD a sdělila mu, že se s matkou jeho dětí dohodla o tom, kdy se může s dětmi vídat (1x za 14 dní o víkendu). Ivoš se na tomto rozhodnutí nijak nepodílel a nelíbí se mu.

Otázka:

Zajímá mě, zda si neměla pracovnice OSPOD domluvit s oběma rodiči schůzku najednou, abychom se domluvili společně? A kdo určuje četnost styku? Musí pracovnice OSPOD zpracovat zprávu z každého setkání?“

Odpověď:

Záměrem sociálních pracovnic z OSPOD je prvotně domlouvat se s oběma rodiči ohledně dítěte. Motivovat oba rodiče k tomu, aby oba jednali v zájmu dítěte, aby se dohodli. Vzniklé situace řešit smírčí domluvou. Záleží pak, jak se s rodiči dá domlouvat, jednat. Pokud se rodiče nejsou schopni či ochotni domluvit, OSPOD jim nemůže nařídit rozhodnutí. V takovém případě se rodič pak musí obrátit na soud s návrhem na úpravu styku s nezletilým dítětem.

Máte možnost se obrátit na sociální pracovnici na OSPOD a požádat ji o nové setkání obou rodičů v prostorách OSPOD. Máte i možnost nahlížet na OSPOD do spisové dokumentace. Pokud by se nějakým způsobem nepodařilo svolat před OSPOD setkání a domluva nebude možná, je třeba zvážit, zda nadále již situaci neřešit soudní cestou.

Před soudem se často řeší ne kvantita setkávání se s dítětem, ale kvalita těchto strávených časů s dítětem.

Pokud jste z Třebíčska, můžete využít i služby mediace organizace Tremedias, kde můžete společně s matkou uzavřít dohodu, domluvit si pravidla a to vše i písemně. Více informací na http://www.tremedias.cz/.