„Mám po dobu 6. týdnů (než můj partner bude žádat o peněžitou pomoc v mateřství) nárok na rodičovský příspěvek?“

Dita, 32 let, červenec 2015:

Dita nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Na mateřskou nastoupí otec jejího dítěte v 7. týdnu věku dítěte.

Otázka:

Mám po dobu 6. týdnů (než můj partner bude žádat o peněžitou pomoc v mateřství) nárok na rodičovský příspěvek?“

Odpověď:

Váš dotaz jsme konzultovali s odborníky v této oblasti, kteří sdělili, že se můžete obrátit na místně příslušný úřad práce, odbor státní sociální podpory a tam zažádat o přiznání rodičovského příspěvku ode dne porodu. Současně upozornit a posléze nahlásit změnu, že v 7. týdnu věku dítěte zažádá otec dítěte o peněžitou pomoc v mateřství. Na to je tiskopis, který obdržíte na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Je nezbytné, aby muž uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje (př. den, od kterého bude muž pečovat o dítě, den porodu). Dohodu je možné uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství může být muži poskytována nejdéle po dobu 22. týdnů.

Po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, můžete opět čerpat rodičovský příspěvek.

Částka rodičovského příspěvku ve výši 220.000 Kč může být čerpána nejvýše do 4 let věku dítěte, je možné výši dávky jedenkrát za 3 měsíce měnit (za podmínek, zda bylo možné stanovit vyměřovací základ).

Pokud otec dítěte bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství, může pracovat, ale ne v původním zaměstnání, ze kterého peněžitou pomoc v mateřství čerpá.

Zajímavé informace lze naleznout i na www.aperio.cz, což je poradna pro rodiče.