„Lze nějak zpětně vyplatit rozdíl mezi pobíraným rodičovským příspěvkem a jeho maximální výší?“

Marie, 28 let, červen 2016

Marie měla u prvního dítěte nastavené čerpání rodičovského příspěvku na tři roky. Když však podruhé otěhotněla dříve, než měla v plánu, zvedla si čerpání rodičovského příspěvku na první dítě na jeho maximální možnou výši, což bylo 11.500,- Kč.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda lze nějak zpětně vyplatit rozdíl mezi pobíraným rodičovským příspěvkem a jeho maximální výší?“

Odpověď:

Pokud jste nastoupila na další mateřskou dovolenou dříve, než jste stačila vyčerpat celých 220.000,- Kč rodičovského příspěvku na první dítě, využila jste možnosti změnit si včas, tedy již v době otěhotnění, výši čerpané částky a odebrat tak celou sumu „rychleji“. Obnos ovšem nelze vyčerpat najednou, nýbrž pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně však 11.500 Kč na měsíc). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. O dávku lze žádat až tři měsíce zpětně od data, kdy na ni vznikl nárok. Po podání žádosti změna nastane od následujícího měsíce. Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče a zároveň je omezena na maximální částku 11.500,-Kč, minimálně pak 50 Kč měsíčně.

Zpětné vyplacení rozdílu mezi pobíraným rodičovským příspěvkem a jeho maximální výší není možné. Rodičovský příspěvek lze pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině. Jestliže se v rodině narodí více dětí, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká a vzniká nárok nový na nejmladší dítě. O těchto skutečnostech je nutné informovat úřad práce, který zastaví výplatu rodičovského příspěvku na starší dítě. K tomu, zda byla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku, se za daných okolností nepřihlíží.