„Z čeho se počítá nemocenská? Ze současného zaměstnání nebo nějak zpětně?“

Dominika, 21 let, září 2016

Dominika je v zaměstnání v tříměsíční zkušební době, otěhotněla, je jí strašně špatně a bojí se jít marodit. Zajímá ji, jak se počítá nemocenská, kdyby na ni šla.

Otázka:

„Zajímá mě, z čeho se počítá nemocenská? Zda ze současného zaměstnání nebo nějak zpětně?“

Odpověď:

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu, a to ke dni nástupu na dávku. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Rozhodným obdobím je období zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak. Sociální událostí je myšlen vznik dočasné pracovní neschopnosti. Počítají se zde příjmy od všech zaměstnavatelů v rozhodném období.

Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Výpočet nemocenské provádí Česká správa sociálního zabezpečení, která dávku také vyplácí. Vzhledem ke složitosti výpočtu a určení vyměřovacího základu je vhodné se obrátit přímo na tento úřad. Občanská poradna tyto výpočty neprovádí.

Více informací najdete zde: https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-nemocenske
a zde: https://www.vypocet.cz/nemocenska.