„Z čeho se vypočítává zdravotní pojištění, když nebudu v evidenci ÚP a kolik to je měsíčně?“

Andrea, 40 let, květen 2017

Andrea je již dva roky v evidenci úřadu práce. Na úřadu práce jí nabízejí pracovní nabídky, které jí nevyhovují. Je jí to doma dlouhé, chtěla by nějak smysluplně trávit čas. Často pomáhá v obecním kulturním domě při různých kulturních akcích. Andrea se svěřuje, že by ji moc bavilo pečovat jako dobrovolník o seniory v domově. Andrea sděluje, že pracovat kvůli příjmu opravdu nepotřebuje, manžel je spolehlivě uživí. Andreu by zajímalo, když by se odhlásila z evidence úřadu práce a sama si hradila zdravotní pojištění, z čeho by se pojištění počítalo a o jakou měsíční částku by se jednalo.

Otázka:

„Z čeho se vypočítává zdravotní pojištění, když nebudu v evidenci ÚP a kolik to je měsíčně?“

Odpověď:

Pokud bude Andrea nezaměstnaná a současně nebude v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, bude spadat do kategorie tzv. osob bez zdanitelných příjmů.
Od ledna 2017 vzrostla osobám bez zdanitelných příjmů výše minimální zálohy na zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem bude minimální mzda. Ta se od 1. 1. 2017 zvýšila na 11.000 Kč, sazba za pojistné je 13,5 % z vyměřovacího základu, takže nová záloha na zdravotní pojištění by činila 1.485 Kč měsíčně.