Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt "Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností"

Projekt "Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností" je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: prosinec 2014 - listopad 2015 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci - posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky. Projekt zajišťuje bezplatné ambulantní a terénní poradenství.