Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností“

Projekt „Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: prosinec 2014 – listopad 2015
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci – posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky.
Projekt zajišťuje bezplatné ambulantní a terénní poradenství.