Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti“

Projekt „Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: listopad 2012 – říjen 2013
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na podporu posílení postavení oběti trestného činu a domácího násilí v průběhu trestního řízení, zvýšení ochrany práv obětí domácího násilí, sekundární viktimizací, zlepšení přístupu k bezplatnému právnímu poradenství.
V oblasti dluhové poradenství poradci neradí zájemcům o službu, kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale pomohou mu se sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit a ukáží mu cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoli.