Grantový systém zdravého města Třebíč

Projekt Nebuď bílým koněm IV.

Projekt Nebuď bílým koněm IV. je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.
Doba realizace projektu: duben 2018 – prosinec 2018
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských kompetencí žáků středních škol, zejména učňovských oborů v Třebíči a prevence kriminality.
Projekt realizuje jednorázový vzdělávací program v délce dvou vyučovacích hodin na jeden ročník/třídu, kdy jsou žákům srozumitelnou formou předávány informace o důležitosti uvážení svého jednání v souvislosti s podpisy smluv – zejména úvěrových, půjček, ručení, plné moci apod.
Rizika související s podpisem na dokumentech, kterým rozumí částečně či vůbec, rizika práce „načerno“, prevence statutu „bílý kůň“, edukativní videa, příklady z praxe poradny a doporučení i jak postupovat v konkrétních situacích.