Grantový systém zdravého města Třebíč

Projekt Nebuď bílým koněm VI.

Projekt Nebuď bílým koněm VI. je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.

Doba realizace projektu: březen 2020 – prosinec 2020
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských kompetencí žáků středních škol, zejména učňovských oborů v Třebíči a prevence kriminality. Projekt realizuje jednorázový vzdělávací program v délce dvou vyučovacích hodin na jeden ročník/třídu, kdy jsou žákům srozumitelnou formou předávány informace o důležitosti uvážení svého jednání v souvislosti s podpisy smluv – zejména úvěrových, půjček, ručení, plné moci apod. Rizika související s podpisem na dokumentech, kterým rozumí částečně či vůbec, rizika práce „načerno“, prevence statutu „bílý kůň“, edukativní videa, příklady z praxe poradny a doporučení i jak postupovat v konkrétních situacích.

Projekt navazuje na projekt Nebuď bílým koněm V., který byl realizován v roce 2019 a byl podpořen z GS ZM. Projekt byl úspěšný, a proto jej chceme realizovat i v roce 2019 i pro nové studenty 3. a 4. ročníků SŠ, kteří ještě s tímto tématem nebyli seznámeni.