Grantový systém Zdravého města Třebíče

Projekt Nebuď bílým koněm

Projekt „Nebuď bílým koněm“ je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.
Doba realizace projektu: duben 2015 – prosinec 2015
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských kompetencí žáků středních škol, zejména učňovských oborů v Třebíči a prevence kriminality.
Projekt realizuje jednorázový vzdělávací program v délce dvou vyučovacích hodin na jeden ročník/třídu, kdy jsou žákům srozumitelnou formou předávány informace o důležitosti uvážení svého jednání v souvislosti s podpisy smluv – zejména úvěrových, půjček, ručení, plné moci apod.