Grantový systém Zdravého města Třebíče

Projekt Nebuď bílým koněm

Projekt "Nebuď bílým koněm" je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město - Prevence kriminality a drogové problematiky“. Doba realizace projektu: duben 2015 - prosinec 2015 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských kompetencí žáků středních škol, zejména učňovských oborů v Třebíči a prevence kriminality. Projekt realizuje jednorázový vzdělávací program v délce dvou vyučovacích hodin na jeden ročník/třídu, kdy jsou žákům srozumitelnou formou předávány informace o důležitosti uvážení svého jednání v souvislosti s podpisy smluv - zejména úvěrových, půjček, ručení, plné moci apod.