Reference

„Získal jsem od vás potřebné informace, doporučení a posun k optimismu“. D. V.