Reference

„Dozvěděla jsem se informace o mých právech a možnostech“. K. R.