Reference

„Získala jsem velice dobré rady ohledně mé situace“. A. P.