Reference

„Děkuji jménem svým i své rodiny za všestrannou a erudovanou pomoc“. M. Z.
Vážená paní ředitelko, v současné době se moje rodina ocitla ve velmi vážné životní situaci a nevěděli jsme, jak v jejím řešení postupovat.
Na doporučení jsem se obrátila na Vaši Občanskou poradnu v Třebíči. Byla jsem příjemně překvapena s jakou vlídností se mě ujala Vaše odborná poradkyně. Ústně i písemným materiálem mi poradila a doporučila, jak dále v naší záležitosti postupovat. Nabyla jsem dojmu, že se mi věnovala i nad rámec svých povinností. Upřímně projevila i svoji osobní účast nad naším problémem.
Z výše uvedeného důvodu pokládám za svou povinnost velmi poděkovat za pomoc Vašeho úřadu, která jistě přispěje ke spravedlivému vyřešení naší nelehké životní situace.
Děkuji ještě jednou jménem svým i své rodiny za všestrannou erudovanou pomoc.
Přejeme vše nejlepší i celému Vašemu úřadu.