VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO V OBČANSKÉ PORADNĚ TŘEBÍČ

Občanská poradna Třebíč, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

  • sociální pracovník, bližší informace ke stažení zde.
  • Strukturované životopisy a motivační dopisy na výše uvedenou pracovní pozici posílejte do 11. 9. 2022 poštou na adresu Občanská poradna Třebíč, z. s., Komenského nám. 370/12, 674 01 Třebíč nebo e-mailem na adresu: chloupkova@optrebic.cz.

Nové kontaktní místo

Ve čtvrtek 14. července 2022 jsme otevřeli nové kontaktní poradenské místo Občanskou poradnu Náměšť nad Oslavou. Více informací na obrázku nebo v záložce kontakty.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství

Veřejná zakázka Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství probíhá od dubna 2021 a je zaměřena, jak její název napovídá, na rozšíření činnosti poraden působících na území České republiky o poradenství přesahující rámec sociálních služeb, a to v oblasti dluhové problematiky.

V rámci tohoto poradenství budou pak, v rámci realizace zakázky, poskytovány tyto expertní služby: oddlužení poskytované akreditovanými osobami/institucemi, zajištění právních služeb dlužníkům, komunikace a vyjednávání s exekutory či věřiteli. 

Více informací: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/aktivity/projekty/zakazka-mpsv-rozsireni-cinnosti-poraden-o-aktivity-zamerene-na-dluhove-poradenstvi

Grantový systém zdravého města Třebíč

Projekt Nebuď bílým koněm VI.

Projekt Nebuď bílým koněm VI. je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.

Doba realizace projektu: březen 2020 – prosinec 2020
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských kompetencí žáků středních škol, zejména učňovských oborů v Třebíči a prevence kriminality. Projekt realizuje jednorázový vzdělávací program v délce dvou vyučovacích hodin na jeden ročník/třídu, kdy jsou žákům srozumitelnou formou předávány informace o důležitosti uvážení svého jednání v souvislosti s podpisy smluv – zejména úvěrových, půjček, ručení, plné moci apod. Rizika související s podpisem na dokumentech, kterým rozumí částečně či vůbec, rizika práce „načerno“, prevence statutu „bílý kůň“, edukativní videa, příklady z praxe poradny a doporučení i jak postupovat v konkrétních situacích.

Projekt navazuje na projekt Nebuď bílým koněm V., který byl realizován v roce 2019 a byl podpořen z GS ZM. Projekt byl úspěšný, a proto jej chceme realizovat i v roce 2019 i pro nové studenty 3. a 4. ročníků SŠ, kteří ještě s tímto tématem nebyli seznámeni.

FOND VYSOČINY KRAJE VYSOČINA

Projekt: „Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí“

Projekt: „Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2020 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Doba realizace projektu: leden – prosince 2020

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na řešení dluhové situace, prevenci úvěrových podvodů a  podvodného chování podomních prodejců. Chce přispět k zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci, předcházet rizikových životním situacím.

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti o důsledcích a řešení zadluženosti a posílené občanských kompetencí.

Více…

PF 2021

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v roce 2020. Přejeme Vám krásné svátky a úspěšný start do nového roku 2021.
Vaše Občanská poradna Třebíč