bermain slot dengan situs slot gacor sekarang dijamin maxwin anti rungkad 2023
poradna | Občanská Poradna Třebíč, Moravské Budějovice - Part 28

Aktuality

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie ze semináře: Dluhy a ohrožená skupina obyvatel – senioři. Seminář se konal 1. 10. 2013 na Kraji Vysočina.

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti“

Projekt „Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: listopad 2012 – říjen 2013
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na podporu posílení postavení oběti trestného činu a domácího násilí v průběhu trestního řízení, zvýšení ochrany práv obětí domácího násilí, sekundární viktimizací, zlepšení přístupu k bezplatnému právnímu poradenství.
V oblasti dluhové poradenství poradci neradí zájemcům o službu, kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale pomohou mu se sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit a ukáží mu cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoli.

Evropský sociální fond ČR Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt „Podpora sociálně vyloučeným lokalitám na Třebíčsku“

Projekt byl financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2013
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu soc. začleňování a podporu zaměstnanosti romských komunit na Třebíčsku. Dojde k rozšíření stávajících služeb ambulantního poradenství a to v oblasti zaměstnanosti a kariérového poradenství a rozšíření personálního zabezpečení aktivit.
Byly nabízeny nové aktivity: terénní poradenství, doprovodný program „Návrat na trh práce“, pořádání kulatých stolů za účelem zkvalitnění spolupráce mezi dalšími subjekty (NNO a veřejná správa)
Realizace projektu byla úspěšně ukončena 28. 2. 2013.
Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialne-vyloucenym-lokalitam-na-trebicsku
Inovativní prvky projektu:
Inovativní prvky
Letáček: ke stažení zde

Projekt „50 let není handicap“

Projekt je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.
Doba realizace projektu: 15. 4. 2012 – 14. 4. 2014
Stručný popis projektu: Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek – Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let.
Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/padesat-let-neni-handicap?highlightWords=Pades%C3%A1t+let+nen+handicap

Projekt „Program finanční gramotnosti a prevence zadlužení“

Projekt je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií, Českou asociací pečovatelské služby a VIDA a. s.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na poskytování odborného poradenství, prevence a praktické pomoci v oblasti předluženosti a finanční gramotnosti pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním v Královehradeckém, Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina. Tato pomoc bude probíhat formou individuálního poradenství, seminářů a přednášek o problematice, které budou přizpůsobeny cílové skupině a vytvářením metodické podpory pro odborné pracovníky občanských poraden.
Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/program-financni-gramotnosti-a-prevence-zadluzeni
Letáček: ke stažení zde