Kulatý stůl k projektu „Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“ – 17. 2. 2017