Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství

Veřejná zakázka Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství probíhá od dubna 2021 a je zaměřena, jak její název napovídá, na rozšíření činnosti poraden působících na území České republiky o poradenství přesahující rámec sociálních služeb, a to v oblasti dluhové problematiky.

V rámci tohoto poradenství budou pak, v rámci realizace zakázky, poskytovány tyto expertní služby: oddlužení poskytované akreditovanými osobami/institucemi, zajištění právních služeb dlužníkům, komunikace a vyjednávání s exekutory či věřiteli. 

Více informací: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/aktivity/projekty/zakazka-mpsv-rozsireni-cinnosti-poraden-o-aktivity-zamerene-na-dluhove-poradenstvi