Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt: „Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí“

Projekt: „Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Doba realizace projektu: prosinec 2018 – listopad 2019

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na řešení dluhové situace, prevenci úvěrových podvodů a zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci. V rámci projektu budou tvořeny informační materiály, krátké komiksy, přednášky, které budou zvyšovat finanční gramotnosti, programy pro studenty SŠ – „Nebuď bílým koněm“ a preventivní programy pro mládež a děti ve věku od 15 let. Více...

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt: "Komplexní podpora sociálně vyloučeným a prevence zadlužení na okrese Třebíč"

Projekt "Komplexní podpora sociálně vyloučeným a prevence zadlužení na okrese Třebíč" je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: prosinec 2016 - listopad 2017 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na prevenci úvěrových podvodů a zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci. V oblasti komplexní pomoci z dluhové pasti se poradci budou snažit zájemcům pomoci s uplatněním na trhu práce, sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit. Dále zájemcům ukáže cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoliv a jak situaci či situace řešit.  Více...

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt "Pomoc seniorům a sociálně vyloučeným v okrese Třebíč"

Projekt "Pomoc seniorům a sociálně vyloučeným v okrese Třebíč" je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: prosinec 2015 - listopad 2016 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci - posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky. Více...

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt "Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností"

Projekt "Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností" je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: prosinec 2014 - listopad 2015 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci - posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky. Projekt zajišťuje bezplatné ambulantní a terénní poradenství.  

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt "Finanční gramotnost a poradenství ohroženým osobám"

Projekt „Finanční gramotnost a poradenství ohroženým osobám“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: listopad 2013 - říjen 2014 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na podporu posílení postavení oběti trestného činu a domácího násilí v průběhu trestního řízení, zvýšení ochrany práv obětí domácího násilí, sekundární viktimizací, zlepšení přístupu k bezplatnému právnímu poradenství. V oblasti dluhové poradenství poradci neradí zájemcům o službu, kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale pomohou mu se sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit a ukáží mu cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoli.

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt "Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti"

Projekt "Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti" je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: listopad 2012 - říjen 2013 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na podporu posílení postavení oběti trestného činu a domácího násilí v průběhu trestního řízení, zvýšení ochrany práv obětí domácího násilí, sekundární viktimizací, zlepšení přístupu k bezplatnému právnímu poradenství. V oblasti dluhové poradenství poradci neradí zájemcům o službu, kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale pomohou mu se sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit a ukáží mu cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoli.