FOND VYSOČINY KRAJE VYSOČINA

Projekt: „Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí“

Projekt: „Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2020 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Doba realizace projektu: leden – prosince 2020

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na řešení dluhové situace, prevenci úvěrových podvodů a  podvodného chování podomních prodejců. Chce přispět k zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci, předcházet rizikových životním situacím.

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti o důsledcích a řešení zadluženosti a posílené občanských kompetencí.

Více…

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt: „Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí“

Projekt: „Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Doba realizace projektu: prosinec 2018 – listopad 2019

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na řešení dluhové situace, prevenci úvěrových podvodů a zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci. V rámci projektu budou tvořeny informační materiály, krátké komiksy, přednášky, které budou zvyšovat finanční gramotnosti, programy pro studenty SŠ – „Nebuď bílým koněm“ a preventivní programy pro mládež a děti ve věku od 15 let. Více…

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt: „Komplexní podpora sociálně vyloučeným a prevence zadlužení na okrese Třebíč“

Projekt „Komplexní podpora sociálně vyloučeným a prevence zadlužení na okrese Třebíč“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: prosinec 2016 – listopad 2017
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na prevenci úvěrových podvodů a zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci. V oblasti komplexní pomoci z dluhové pasti se poradci budou snažit zájemcům pomoci s uplatněním na trhu práce, sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit. Dále zájemcům ukáže cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoliv a jak situaci či situace řešit.  Více…

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Pomoc seniorům a sociálně vyloučeným v okrese Třebíč“

Projekt „Pomoc seniorům a sociálně vyloučeným v okrese Třebíč“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: prosinec 2015 – listopad 2016
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci – posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky. Více…

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností“

Projekt „Pomoc zadluženým osobám na okrese Třebíč a osobám ohroženým trestnou činností“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: prosinec 2014 – listopad 2015
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci – posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky.
Projekt zajišťuje bezplatné ambulantní a terénní poradenství.

 

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Finanční gramotnost a poradenství ohroženým osobám“

Projekt „Finanční gramotnost a poradenství ohroženým osobám“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: listopad 2013 – říjen 2014
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na podporu posílení postavení oběti trestného činu a domácího násilí v průběhu trestního řízení, zvýšení ochrany práv obětí domácího násilí, sekundární viktimizací, zlepšení přístupu k bezplatnému právnímu poradenství.
V oblasti dluhové poradenství poradci neradí zájemcům o službu, kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale pomohou mu se sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit a ukáží mu cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoli.

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti“

Projekt „Poradenství obětem trestných činů a v dluhové oblasti“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: listopad 2012 – říjen 2013
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na podporu posílení postavení oběti trestného činu a domácího násilí v průběhu trestního řízení, zvýšení ochrany práv obětí domácího násilí, sekundární viktimizací, zlepšení přístupu k bezplatnému právnímu poradenství.
V oblasti dluhové poradenství poradci neradí zájemcům o službu, kde si vzít lepší půjčku či úvěr, ale pomohou mu se sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit a ukáží mu cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoli.