fb Občanská Poradna
 • Realizované projekty

 • Přehled bezplatných služeb OP Třebíč

  Přehled bezplatných služeb OP Třebíč
 • Dotazník

  Byli jste spokojeni se službami OP Třebíč?

  Zobrazit výsledek

  Nahrávání ... Nahrávání ...
 • Následujte nás:

 • Evropský sociální fond ČR Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

  Projekt „Podpora sociálně vyloučeným lokalitám na Třebíčsku“

  Projekt byl financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  Doba realizace projektu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2013
  Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu soc. začleňování a podporu zaměstnanosti romských komunit na Třebíčsku. Dojde k rozšíření stávajících služeb ambulantního poradenství a to v oblasti zaměstnanosti a kariérového poradenství a rozšíření personálního zabezpečení aktivit.
  Byly nabízeny nové aktivity: terénní poradenství, doprovodný program „Návrat na trh práce“, pořádání kulatých stolů za účelem zkvalitnění spolupráce mezi dalšími subjekty (NNO a veřejná správa)
  Realizace projektu byla úspěšně ukončena 28. 2. 2013.
  Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialne-vyloucenym-lokalitam-na-trebicsku
  Inovativní prvky projektu:
  Inovativní prvky
  Letáček: ke stažení zde

  Projekt „50 let není handicap“

  Projekt je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
  Projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.
  Doba realizace projektu: 15. 4. 2012 – 14. 4. 2014
  Stručný popis projektu: Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek – Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let.
  Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/padesat-let-neni-handicap?highlightWords=Pades%C3%A1t+let+nen+handicap

  Projekt „Program finanční gramotnosti a prevence zadlužení“

  Projekt je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
  Projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií, Českou asociací pečovatelské služby a VIDA a. s.
  Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
  Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na poskytování odborného poradenství, prevence a praktické pomoci v oblasti předluženosti a finanční gramotnosti pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním v Královehradeckém, Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina. Tato pomoc bude probíhat formou individuálního poradenství, seminářů a přednášek o problematice, které budou přizpůsobeny cílové skupině a vytvářením metodické podpory pro odborné pracovníky občanských poraden.
  Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/program-financni-gramotnosti-a-prevence-zadluzeni
  Letáček: ke stažení zde