Evropský sociální fond ČR Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt "Podpora sociálně vyloučeným lokalitám na Třebíčsku"

Projekt byl financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2011 - 28. 2. 2013 Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu soc. začleňování a podporu zaměstnanosti romských komunit na Třebíčsku. Dojde k rozšíření stávajících služeb ambulantního poradenství a to v oblasti zaměstnanosti a kariérového poradenství a rozšíření personálního zabezpečení aktivit. Byly nabízeny nové aktivity: terénní poradenství, doprovodný program "Návrat na trh práce", pořádání kulatých stolů za účelem zkvalitnění spolupráce mezi dalšími subjekty (NNO a veřejná správa) Realizace projektu byla úspěšně ukončena 28. 2. 2013. Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialne-vyloucenym-lokalitam-na-trebicsku Inovativní prvky projektu: Inovativní prvky Letáček: ke stažení zde

Projekt "50 let není handicap"

Projekt je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje. Doba realizace projektu: 15. 4. 2012 - 14. 4. 2014 Stručný popis projektu: Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let. Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/padesat-let-neni-handicap?highlightWords=Pades%C3%A1t+let+nen+handicap

Projekt "Program finanční gramotnosti a prevence zadlužení"

Projekt je financován z prostředků ESF  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií, Českou asociací pečovatelské služby a VIDA a. s. Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na poskytování odborného poradenství, prevence a praktické pomoci v oblasti předluženosti a finanční gramotnosti pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním v Královehradeckém, Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina. Tato pomoc bude probíhat formou individuálního poradenství, seminářů a přednášek o problematice, které budou přizpůsobeny cílové skupině a vytvářením metodické podpory pro odborné pracovníky občanských poraden. Odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/program-financni-gramotnosti-a-prevence-zadluzeni Letáček: ke stažení zde