Kraj Vysočina a Ministerstvo vnitra ČR

Projekt „Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina“

Projekt „Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina“ je financován Ministerstvem vnitra České republiky a Krajem Vysočina. Projekt je realizován Občanskou poradnou Třebíč a Občanskou poradnou Jihlava.
Doba realizace projektu: červen 2014 – prosinec 2014
Cílová skupina projektu: obyvatele okresu Jihlava a Třebíč
Stručný popis projektu: Projekt zvyšuje finanční gramotnost a motivuje postižené občany k řešení dluhové problematiky. Informuje obyvatele okresu Jihlava a  Třebíč o možnostech řešení jejich zadluženosti. Poskytuje odborné sociální poradenství pro zaměstnance v občanských poradnách, případně u zaměstnavatele. Cílovou skupinou jsou obyvatele okresu Jihlava a Třebíč, kteří již spadli do dluhové pasti nebo kterým hrozí zadlužení a zaměstnanci podniků s více jak 29 zaměstnanci v okrese Jihlava a Třebíč.