„Jak je to s volnem pro mého přítele po porodu, na co má nárok? Může si můj přítel po porodu vzít ošetřovné?“

Saša, 31 let, září 2015:

Saša je žena, která nyní čeká dítě. Žije s přítelem a již spolu mají 7leté dítě.

Otázka:

„Jak je to s volnem pro mého přítele po porodu, na co má nárok? Může si můj přítel po porodu vzít ošetřovné?“ 

Odpověď:

Váš přítel má nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy na dobu Vašeho převozu do zdravotnického zařízení k porodu a zpět. Dále má nárok na volno, ale už bez náhrady mzdy k účasti při Vašem porodu.

Okruh tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy či bez náhrady, upravuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Pokud se přítel jako zaměstnanec domluví se svým zaměstnavatel, může již v tuto chvíli čerpat dovolenou nebo pracovní volno bez náhrady mzdy.

Během doby, kdy budete s miminkem v porodnici, může Váš přítel čerpat tzv. ošetřovné a zůstat tak se starším dítětem doma. Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské či předškolní zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Podpůrčí doba ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní. Potřebné tiskopisy vydá Vašemu příteli ošetřující lékař osoby, která onemocněla, Váš přítel je poté předá zaměstnavateli, který je následně odešle na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Nárok na volno a příspěvek (ošetřovné) by mohl vzniknout i v případě, pokud byste byla nemocná a partner by musel pečovat o Vás. Pokud lékař shledá důvody, pro které nemůže matka po propuštění z porodnice pečovat o starší dítě, vzniká nárok na ošetřovné po dobu prvního týdne po návratu z porodnice.

Zajímavé informace naleznete také na www.aperio.cz.