„Musí být výrobce nebo prodejce schopen dodat po určitou dobu náhradní díly?“

Martin, 45 let, červen 2016

Martin si zakoupil telefon, který má ještě v záruce. Pokazila se mu základová deska a v servisu Martinovi sdělili, že se na výrobek nevztahuje záruka, protože je telefon poškrábaný a jsou na telefonu známky oxidace. Martin se rozhodl, že si nechá telefon opravit na své náklady. Ale v servisu mu bylo sděleno, že nemají náhradní díly.

Otázka:

„Musí být výrobce nebo prodejce schopen dodat po určitou dobu náhradní díly?“

Odpověď:

V současné době žádný právní předpis nestanoví povinnost výrobci, aby vyráběl náhradní díly po určitou stanovenou dobu. Rovněž prodejce nemá povinnost zajistit prodej náhradních dílů. Dle občanského zákoníku § 2106 má spotřebitel v době záruky právo:

–          na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

–          na odstranění vady opravou věci

–          na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

–          odstoupit od smlouvy

Záruka na jakýkoliv výrobek se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výroby a naopak se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením. Jelikož nemáme přesné informace, jakým způsobem mohlo dojít k oxidaci či k poškrábání telefonu, sdělujeme pouze obecné informace k uznání reklamace a záruční době.

Pokud se spotřebitel domnívá, že postup servisu nebyl oprávněný a k oxidaci a poškrábání nedošlo při užívání telefonu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů více na https://adr.coi.cz/cs (ADR). Svoji situaci může také osobně či telefonicky konzultovat s pracovníky České obchodní inspekce, na některém z kontaktních míst na http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty. Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud. Předpokládáme ale, že před samotným mimosoudním řešením situace by Česká obchodní inspekce požadovala vyjádření soudního znalce, které by si musel spotřebitel zajistit. Svou situaci může také konzultovat v bezplatné spotřebitelské poradně dTestu na telefonním čísle 299 149 009 (zde se platí pouze poplatek za telefonní hovor) nebo prostřednictvím elektronické poradny, která je přístupna z webu: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna.