„Potřebuji nějaký souhlas od modelky při zveřejnění jejich fotografií, při své prezentaci?“

Martin, 40 let, červen 2015

Martin je fotograf, spolupracuje s vizážistkou a bude s ní spolupracovat na focení s modelkou. Fotografie by pak chtěl použít pro svoji prezentaci.

Otázka:

„Potřebuji nějaký souhlas od modelky při zveřejnění jejich fotografií, při své prezentaci?“

Odpověď:

Podmínky rozšiřování a zveřejňování podoby člověka upravuje občanský zákoník v § 84 – § 90. V těchto ustanoveních zákon říká, za jakých podmínek je nutno požádat o souhlas osoby pro zveřejnění fotografie.

Občanská poradna má k dispozici obecný vzor smlouvy, která se uzavírá mezi fotografem a osobou, jejíž podoba má být zveřejněna. Obecný vzor si můžete sám upravit dle Vašich požadavků.

V poradně Vám poskytneme vzor smlouvy se zveřejněním fotografie a vybraná ustanovení § 84 – § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.