„Jak mám postupovat, když po mě zaměstnavatel chce uhradit částku za autodíly?“

Ladislav, 48 let, listopad 2015

Ladislav pracuje jako vedoucí skladu a nyní je ve výpovědní době. Zaměstnavatel se na pana Ladislava obrátil s tím, že před skončením pracovního poměru je třeba „urovnat některé věci“, tzn. zaplatit za špatně objednané náhradní autodíly.

Otázka:

„Jak mám postupovat, když po mě zaměstnavatel chce uhradit částku za autodíly?“

„Co po mě může zaměstnavatel požadovat, pokud vznikne ve skladu inventurní manko?“

Odpověď:

V případě autodílů se jedná o obecnou náhradu škody dle § 250 zákoníku práce. U obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu je důkazní břemeno na zaměstnavateli. Ten musí prokázat, že jste porušil nějaké povinnosti, předpisy organizace, zákoník práce atd. Pokud jste objednal součásti podle VIN vozu, postupoval jste správně. Otázkou je, zda o tom, že na autě jsou díly z jiného modelu vozidla, jste mohl vědět. Rozsah náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí u jednotlivého zaměstnance přesáhnout čtyřapůlnásobek jeho měsíčního průměrného výdělku.

Vzhledem k tomu, že nemáte podepsanou tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti, neodpovídáte za manko zjištěné při inventarizaci.