„Kdo mi udělá vyúčtování daně za rok 2015, mohu uplatňovat odpočet u daně z příjmů ze životního pojištění, když jsem nepracovala celý rok?“

Martina, 40 let, leden 2016

Martina je v současné době od listopadu 2015 vedena na úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Do listopadu 2015 byla v pracovním poměru. Nyní řeší otázku vyúčtování daně z příjmu.

Otázka:

„Kdo mi udělá vyúčtování daně za rok 2015, mohu uplatňovat odpočet u daně z příjmů ze životního pojištění, když jsem nepracovala celý rok?“

Odpověď:

Daň z příjmu fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud máte uzavřeno životní pojištění, kde je možno uplatňovat odpočet na dani z příjmu, můžete tento odpočet při ročním zúčtování záloh na dani za rok 2015 uplatnit.

Co se týká vyúčtování daně za rok 2015, požádáte svého posledního zaměstnavatele o tzv. potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015 za Vaši osobu (pokud Vám toto potvrzení nepředal již při ukončení pracovního poměru) a na základě tohoto potvrzení podáte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sama u svého správce daně, tj. příslušného finančního úřadu. Nedílnou součástí tohoto daňového přiznání bude právě potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení z úřadu práce a dále pak potvrzení o životním pojištění, popř. další dokumenty, které dle zákona o daních z příjmu můžete uplatnit. Daňové přiznání můžete vyplnit sama nebo využít služeb daňových poradců.

Příslušný formulář si můžete vyzvednout na finančním úřadě, kde najdete také vysvětlivky k vyplnění tohoto formuláře. Zde se také dozvíte, jaké přílohy jste povinna doložit. Příslušné formuláře si také můžete stáhnout na webových stránkách finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.

Podrobnější informace můžete také najít na webových stránkách finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/aktualne-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2015-7005.